Öresundsregionens nästa fas

”Sortera in barriärerna i Öresundsregionen efter hur stor betydelse de har och bekämpa dem därefter. Skapa fler gemensamma projekt mellan Skåne och Sjælland. Satsa på ett samspel mellan forskning och den privata och offentliga sektorn. Och styrk Köpenhamns/Malmös roll som storstadsområde med välutvecklat nätverk inom kultur och näringsliv”.

Det är några av förslagen i rapporten ”Öresundsregionen 2020- fyra framtidsscenarier” som publiceras idag. Rapporten har framställts på initiativ av Øresundsbro Konsortiet, som tillsammans med en rad andra företag och organisationer i regionen kommer med ett nytt inlägg i debatten om Öresundsregionens utveckling.

Rapporten består av fyra framtidsscenarier, som beskriver möjliga utvecklingar i Öresundsregionen fram till år 2020. Dessutom består rapporten av ett avsnitt, som genom intervjuer och analyser kartlägger några utvecklingsmöjligheter och insatsområden i regionen.

Professor Christian Wichmann Matthiesen, Köpenhamns Universitet, har tillsammans med Peter Enggaard, Øresunds Gruppen, arbetat fram ett ”retroperspektivt” avsnitt, med samlade intervjuer och analyser. Professor Christian Wichmann Matthiessenhar också skrivit en del om aktivering av de öresundsregionala strategierna.

Rapporten innehåller också fyra tekniska framtidscenarier, som är framtagna av Christer Hallerby, C2S Consulting. Denna del av undersökningen har ägt rum i ett samarbete mellan Region Skåne, Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity, Steen & Strøm samt Øresundsbro Konsortiet. Karsten Längerich, strategisk planerare på Øresundsbro Konsortiet, har räknat ut de samhällsmässiga konsekvenserna av varje scenario. Huvudskisserna av scenarierna finns som bilaga.

Ladda ner rapporten här http://www.oresundsbron.com/library/?obj=4684

Vidare bifogas en resumé över de fyra scenarierna. För ytterligare upplysningar om förslagen och strategierna för Öresundsregionen, kontakta:

Christian Wichmann Matthiessen
Professor
Københavns Universitet
Tel. +45 35 32 25 00

eller om rapporten i allmänhet:

Jacob Vestergaard
Marknadsdirektör
Øresundsbro Konsortiet
Tel. +45 33 41 61 08
jv@oresundsbron.com
green button hover left green button hover right gray button hover left gray button hover right gray reverse button hover left gray reverse button hover right